KontaktyOmnia C.T. s.r.o.

Čutkovská 7A
03406 Ružomberok

Slovenská republika


Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 60171/L


IČO: 47419032        

DIČ: 2023957540


Bankové spojenie:

č. účtu IBAN-  SK4983300000002700520436
Fio Banka - SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX


Mgr. Róbert Kuniak, konateľ

tel.: +421/ (0)944 705 709

e-mail: info@handilia.com


+ 421 944 705 709
ČUTKOVSKÁ 8549/7A
RUŽOMBEROK 03406