Kontakt

 

 

Kontaktné informácie

Omnia C.T. s. r. o.
Čutkovská 8549/7A
034 06 Ružomberok
Slovenská republika

IČO: 47419032, DIČ: 2023957540
Email: info@handilia.com
Tel.: +421944 705 709

Účet: 2700520436/8330
IBAN: SK4983300000002700520436
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Majiteľ bankového konta Omnia C.T. s.r.o.
Názov banky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Zapísaná v obchodnom registri OS v Žiline oddieli Sro,
Vložka číslo: 60171/L

Reklamacie: reklamacie@handilia.com
Technická podpora: support@handilia.com

 

Kontaktný formulár:


Meno:

Telefónne čislo:

Email:

Text:


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139


 
Vzor stránky