edukačný program

Zaujímavé prednášky o remeslách, zvykoch a tradíciách, o prírode, krajine, o zážitkoch z ciest či tvorbe, umení a pod. Interaktívne, hravé, pútavé, obohacujúce. Pre materské škôlky, základné i stredné školy, pre detské tábory, centrá voľného času... 


 
Vzor stránky